vzw VicOG Vicariaat Onderwijs
Nascholingsdienst PEDIC & P.B. regio Oost-Vlaanderen
Nascholings- en begeleidingsinitiatieven
E-mailadres Wachtwoord

Zoek initiatieven

Titel/code bevat:

 

Criteria

Type: individueel - team - dagen van

Onderwijsniveau: BaO/BuBaO - SO/BuSO

Individuele nascholing individuele nascholing   ·   Teamnascholing teamnascholing   ·   Dag van dag van ...

 

373 nascholingen gevonden (373 nascholingen in database)

« Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende »

Dagen van Tweedaagse van het middenkader PN201SO/1819
Dagen van Tweedaagse van het middenkader - programma voor de doelgroep TA en TAC nijverheid PN202SO/1819
Dagen van Tweedaagse van de preventieadviseurs PN203SO/1819
Dagen van Dag van de mentor PN204SO/1819
Individuele nascholing Beter begrijpen en begeleiden van probleemgedrag van leerlingen vanuit de ingang "emotionele ontwikkeling". De draad tussen leerkracht en leerling PN205NI/1819
Individuele nascholing C.P.R. - Reddend Zwemmen PN206SO/1819
Dagen van Colloquium Basisonderwijs 'KwaliTIJD' PN207BA/1819
Dagen van Tweedaagse voor ICT-co÷rdinatoren PN208BA/1819
Individuele nascholing Schoolturnen: werken in bewegingsfamilies i.p.v. toestelgericht PN209NI/1819
Individuele nascholing Clipdance PN210SO/1819
Individuele nascholing Bootcamp Games PN211SO/1819
Dagen van Themadag migraties in lessen en projecten PN212SO/1819
Dagen van Tweedaagse TA en TAC land- en tuinbouw PN213SO/1819
Individuele nascholing Hoe (praktisch) meer leerplangericht werken voor Nederlands, Frans en Engels doorheen de 3 graden ASO-TSO-BSO? PN214SO/1819
Dagen van Dag van de moderne vreemde talen PN215SO/1819
Dagen van Dag van het ondersteunend personeel PN216SO/1819
Dagen van Tweedaagse PAV aan zee PN217SO/1819
Individuele nascholing Over kleine en grote vulkanen. Omgaan met "gedragsproblemen" in onderwijs PN218NI/1819
Dagen van Dag van de esthetica, muzikale opvoeding en plastische opvoeding PN219SO/1819
Dagen van Dag van het eerste leerjaar PN220BA/1819
Individuele nascholing PAG-dag: MUZIEK PN221BA/1819
Dagen van Driedaagse van de zorgco÷rdinatoren PN222BA/1819
Individuele nascholing Pastorale dag: vieren in interlevensbeschouwelijk perspectief PN223BA/1819
Dagen van Dag van het kleuteronderwijs PN224BA/1819
Dagen van Aan de slag met de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen (a-stroom) en natuur en ruimte (b-stroom) PN225SO/1819
Dagen van Aan de slag met het nieuwe leerplan aardrijkskunde PN226SO/1819
Dagen van Zomertweedaagse: aan de slag met het nieuwe leerplan geschiedenis PN227SO/1819
Teamnascholing TAAL en MUZO: Hier spreekt men Nederlands. Spreek- en luisterspelen in de focus PN300BA/1819
Teamnascholing Werken aan STEM, programmeren en Natuur en Techniek via LEGO Education WeDo 2.0 (tweede generatie WeDo) PN301BA/1819
Teamnascholing Herstelgericht werken met het 4 laden model PN302SO/1819
Teamnascholing Werken aan STEM, Techniek, Wiskunde... met LEGO Education Machines and Mechanisms PN303BA/1819
Teamnascholing Voorbereidend schrijven: uit de greep van de pen PN304BA/1819
Teamnascholing Leerplan Zill! in je team PN305BA/1819
Teamnascholing Teamteachen! Hoe begin ik eraan? PN306BA/1819
Teamnascholing Contractwerk in de kleuterklas PN307BA/1819
Teamnascholing Van focus tot onderwijsarrangement PN310BA/1819
Teamnascholing Activiteiten ontwerpen vanuit Zill. De Zill-uitdagingen toepassen op een concrete activiteit PN311BA/1819
Teamnascholing Projecten ontwerpen vanuit Zill. Aan de slag met ge´ntegreerde klas- of schoolprojecten PN312BA/1819
Teamnascholing "Loop naar de maan". Omgaan met agressie in onderwijs PN313NI/1819
Teamnascholing Mimespel PN314BA/1819
Teamnascholing STEM - krijgt stem in kleuteronderwijs! En... in ZILL! PN315BA/1819
Teamnascholing Brug derde kleuterklas - eerste leerjaar: LEGO PN316BA/1819
Teamnascholing ZILL-ig uitgewerkt thema: JARIG - zijn! Elk kind "zijn" dag = feestbiggen in de gloria! PN322BA/1819
Teamnascholing ZILL-loep op Muzo: DANS. Werkvormen en bouwstenen verkennen, begrijpen en oefenen??? "Tsjak!" PN325BA/1819
Teamnascholing ZILL-loep op Muzo: MUZIEK. Werkvormen en bouwstenen verkennen, begrijpen en oefenen? "Tsjak!" PN326BA/1819
Teamnascholing ZILL-loep op Muzo: DRAMA. Werkvormen en bouwstenen verkennen, begrijpen en oefenen??? "Tsjak!" PN327BA/1819
Teamnascholing ZILL-loep op Muzo: BEELD. Werkvormen en bouwstenen verkennen, begrijpen en oefenen? "Tsjak!" PN328BA/1819
Teamnascholing Bewegen de hele dag door geeft je ZIN in leren en ZIN in leven! PN336BA/1819
Teamnascholing Speelplaats in de kijker voor kleuteronderwijs! PN337BA/1819
Teamnascholing Speelplaats in de kijker voor lager onderwijs! PN338BA/1819

« Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende »

Created by CentralMedia ©